Lokalhistoria

Höstvy över Arbogaån. Gråblått spegelblankt vatten med äldre faluröda byggnader på vardera sidan om vattnet.

Utöver stadens Arkivcentrum har också biblioteket information om Arbogas lokalhistoria. Särskilt sådana delar som publicerats i olika böcker och dokument.

Arkiverat material

Förteckningarna över "Arboga kommuns arkiv 1863–1970" är till stora delar bevarade i fulltexter hos biblioteket. De kommer inom en snar framtid att finnas i en ny databas.

Förutom Arboga stads och landskommunens arkiv ingår även förteckningarna över tidigare Himmeta, Medåkers, Säterbo och Västra Skedvi kommuner.

Mer om arkiverat material

För den som vill fördjupa sig i, och få tillgång till, särskilda historiska dokument, till exempel äldre skolmatriklar, hänvisar vi till Arkivcentrum och kommunens arkivarie.

Arkivcentrum Arbogainfo@arkivcentrumarboga.se

Bibliotekets Arbogasamling

På biblioteket finns en lokal samling, Arbogasamlingen, som omfattar drygt 1400 artiklar, böcker, filmer och småtryck med anknytning till Arboga.

I bibliotekets webbkatalog hittar du alla böcker, filmer och småtryck som finns i Arbogasamlingen. Det är framför allt artiklar ur Hembygdsföreningen Arboga Minnes Årsbok från 1955 och framåt, men även vissa andra texter.

Arbete pågår med att tillgängliggöra fulltexttextmaterialet i en ny databas.

Bibliotekets webbkatalog 

Böckerna på Arboga museum

Böckerna på Arboga bryggerimuseum

Mer om Arbogasamlingen

Böcker och rapporter om Arboga finns i sin helhet på internet:

Arboga krönika av Gustaf Bergström

Boken gavs ut första gången 1892. Inskanningen är gjord av Stefan Zenker och nås från hans hemsida.

Arboga stadskärna av Göran Oldén

Om stadskärnans bebyggelse och riktlinjer för dess bevarande. Nätupplaga av en skrift utgiven av Arboga kommun 2000.

Medborgare, kulturmiljö och planering : ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande av Krister Olsson och Elin Berglund (2012)
Pdf, 3.2 MB. Öppnas i nytt fönster. Pdf, 3 MB.

Resultatet av Riksantikvarieämbetets projektet Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden - metoder för utvecklade dialoger med medborgare och företag i den kommunala planeringen om kulturmiljöns värden. Projektet utfördes vid KTH och hade Arboga som exempel.

Modernismen i Arboga
Pdf, 3 MB. Öppnas i nytt fönster. Pdf, 3 MB.
Projektet Modernismen i Arboga drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum.

Arboga tidning

I bibliotekets släktforskarrum kan man läsa Arbogas tidningar på mikrofilm. Läsapparaten kan bokas på telefon 0589-87300.
Följande tidningar finns att läsa:

  • Arboga Tidning från åren 1851-55, 1858-73, 1874 03 10-1880, 1881-1970; som edition av Bärgslagsbladet från 1979-2013
  • Arbogabladet 1848-1849
  • Arboga Weckoblad 1855-1858

Filmer om Arboga

I bibliotekets webbkatalog hittar du alla filmer om Arboga som finns att låna på biblioteket.

Historiska tidskrifter i nätupplaga

FornvännenI den digitala upplagan finns alla nummer från och med 1906 i sökbar fulltext.

Historisk tidskriftAlla artiklar som publicerats från 2002 finns i sökbar fulltext på tidskriftens webbsida.

Statistik om Arboga på nätet

Ortshistoria.seett "historiskt uppslagsverk över svenska städer och orter". Här finns bland annat tabeller och diagram över Arbogas befolkningsutveckling från 1570, näringsliv från början av 1800-talet och mandatfördelning i stadsfullmäktige 1919-66.

Digitaliserad industristatistik för åren 1911-1996 från SCB(Ämnesområde: Näringsverksamhet; Tillgängliga statistikserier: Industri 1911-1996.)

Lokala kartor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga stadsbibliotek

Arboga stadsbibliotek
Kapellgatan 19B
732 45 Arboga

Öppettider

måndag–torsdag: 10.30–19.00

fredag: 10.30–16.00

lördag: 11.00–14.00 (stängt juni–augusti)