Västergårdens förskola

Västergårdens förskola ligger i norra delen av Arboga nära skog och mark och har ett gott samarbete med Hällbackens äldreboende, stadsbiblioteket, kulturskolan och Arboga museum.

Vi har två avdelningar med vardera fyra team:

Sagosvängen

Hussvängen
073-765 71 43
Skatten 1-2 år
076-516 51 74
Kojan 1-2 år
Äventyret 2-3 år
073-662 92 60
Stugan 2-3 år
Filuren 3-4 år
073-773 09 85
Slottet 3-4 år
Sagostigen 4-5 år
073-773 09 39

Boorgen 4-5 år
073-765 73 48

Hos oss är barnen under större delen av dagen i sina egna team med sina ansvarspedagoger.

Vi arbetar med visionen "På förskolan Västergården fortsätter barnens fantasifulla resa mot framtiden."

Vi har en generös utemiljö med en större och två mindre gårdarr. Vi tillbringar mycket tid utomhus och har nära till skogen där vi ofta har vår undervisning. Elcyklarrna som vi använder på våra utflykter ger oss stor frihet och gemensam upptäckarglädje. Vi delar byggnad med förskolan Regnbågen, äldreomsorgen och vårt blivande tillagningskök.

Så här arbetar vi

Vår vision genomsyrar utbildningen och vi arbetar temainriktat med sagor och litteratur.

Genom arbetet med visionen vill vi utveckla barnen på ett lustfyllt sätt. Vi vill lyfta fram alla barns resurser och personlighet för att stärka deras självförtroende.

Vi strävar efter att skapa en gemenskap på hela förskolan som omfattar både barn, personal och vårdnadshavare.

För att hjälpa barnen att förstå sociala situationer använder vi oss av Kompisböckerna och handdockorna Kanin och Igelkott. I Kompisböckerna får Kanin och Igelkott vara med om olika sociala situationer som barnen kan relatera till. I serien om Kanin och Igelkott finns även material som handlar om Barnkonventionen. Det materialet använder vi också.

Vi arbetar med Bornholmsmodellen, som är ett pedagogiskt material med sagor, rim, ramsor och andra språkutvecklande aktiviteter. Med metoden hjälper vi barnen att bygga sitt ordförråd och bli bra på att fantisera, berätta och återberätta.

För att stärka barnens språk använder pedagogerna bland annat TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och bilder. Fantasi, lek och glädje är i fokus i den dagliga verksamheten. Miljön på förskolan utvecklas ständigt efter barnens intressen och behov.

Vi har vår utbildning både inomhus och utomhus och kan vara i skogen, lekparker, på biblioteket och i Arbogas stadskärna.

De yngsta barnen sover både inomhus på madrass och i vagnar utomhus året om.

Samverkan

Hemmet

Vi erbjuder inskolningssamtal, uppföljningssamtal, trygghetssamtal och utvecklingssamtal. Pedagogerna har daglig kontakt med vårdnadshavarna vid lämning och hämtning.

Alla vårdnadshavare är varmt välkomna att hälsa på i verksamheten.

Vi använder Tempus för barnens schema och lärplattformen Unikum för att informera vårdnadshavarna om barnens utveckling.

Både Sagosvängen och Hussvängen har varsitt Instagramkonto:
@vastergardenfsk
@vastergardenarboga

Skolan

Vi samverkar med Ladubacksskolan och har gemensamma aktiviteter över hela läsåret för att underlätta barnens övergång från förskolan till förskoleklassen. Vi har också tydliga rutiner för övergången mellan förskolan och förskoleklassen.

Samhället

Vi samverkar också med stadsbiblioteket, kulturskolan och med Arboga museum. Vi har även möjlighet att använda idrottsanläggningar som ishallen, Sturevallen och Södraplanen.

Trygghet

Inskolningen är viktig för att vi ska kunna skapa en trygg bas och anknytning mellan barn, pedagoger och miljön. Tryggheten är viktig för barnens lärande och utveckling. Vi skapar struktur och rutiner i verksamheten för att ge barnen trygghet och kontinuitet i vardagen på förskolan.

Det är viktigt att alla barn känner sig uppmärksammade och positivt bekräftade varje dag, att de utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den. Vi erbjuder trygghetssamtal med vårdnadshavare och barn, vi genomför också en trygghetsvandring på förskolan med barnen varje år.

Alla avdelningar arbetar med materialen Liten och trygg och Stopp min kropp.

Alla pedagoger är utbildade i ICDP – vägledande samspel.

Senast uppdaterad:

Område

Norr

Kontakt

Västergårdens förskola

Besöksadress:

Hällbacksvägen 148

Postadress:
Box 6, 732 21 Arboga

Monika Eek

REKTOR

Box 6
732 21 Arboga