Avfall och återvinning

Återvinningstationen i Medåker

Avfall är enligt miljöbalken allt som vi vill göra oss av med oavsett om det har något värde eller inte. För att minska miljöbelastningen och hushålla med naturens resurser är det viktigt att så stor del av avfallet som möjligt återanvänds eller återvinns. VafabMiljö ansvarar för hushållsavfall inklusive latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare i Arboga kommun.

Avfallsplan

VafabMiljö kommunalförbund har tagit fram en avfallsplan som gäller i samtliga medlemskommuner. Avfallsplanen gäller till 2030.

Här hittar du den gällande avfallsplanen Pdf, 1 MB.

Arboga Återbruk

Det finns en återvinningscentral i Arboga kommun, Återbruket. På Återbruket kan du lämna grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, förpackningar, kyl och frys med mera.

Adress: Norra Ågatan 43

Telefon: 0589-120 43

Öppetider

Måndag -Torsdag: 10-19

Fredag: 10-17

Lördag: 10-15

Söndag: Stängt

Se avvikande öppetider på VafabMiljös hemsida

Taxor och avgifter för renhållning

Renhållningstaxan är sammanställningen över den kommunala renhållningens olika priser och tjänster.

Här hittar du den gällande renhållningstaxan

Matavfallspåsar

Vi delar ut påsar för matavfall och bioavfall till alla villahushåll en gång per år. Om påsarna tar slut innan nästa utdelning så kan man hämta påsar på Återbruket.

Källsortering

Farligt avfall och återvinningsbart avfall som förpackningar av glas, metall, papper, plast och tidningar sorteras ut för sig. Det brännbara och komposterbara avfallet hämtas av Vafab Miljö. Vid återvinningsstationer kan du slänga förpackningar och batterier. Övrigt farligt avfall och deponirester lämnar du på återvinningscentralen.

Deponi

För jord, schakt- och fyllnadsmassor finns Kallstenstippen i Arboga.

Taxa för tippning Pdf, 58 kB.

Senast uppdaterad:

Kontakt

VafabMiljö Kommunalförbund

Besöksadress:
Gasverksgatan 7, 721 30 Västerås

Postadress:

Box 140, 721 05 Västerås