Vart gick pengarna?

Årsredovisningen och delårsrapporten är viktiga när vi följer upp och analyserar budgeten. När vi tar reda på vad invånarna i Arboga kommun får för pengarna och frågar oss varför det blev på det ena eller andra sättet, får vi förutsättningar för att kommunen ska kunna erbjuda rätt service till rätt kostnad.

Diagram över hur pengarna fördelades 2021

100 kronor i skatt till kommunen användes på följande sätt år 2022

 • 32 kronor - Förskola och grundskola
 • 23 kronor - Äldreomsorg
 • 10 kronor - Verksamheten för funktionsvariationer
 • 9 kronor - Gymnasieskola
 • 8 kronor - Individ- och famljeomsorg
 • 5 kronor - Gator, parker och stadsbyggnad
 • 3 kronor - Fritidsverksamhet
 • 2 kronor - Kulturverksamhet
 • 2 kronor - Miljö, hälsa och räddningstjänst
 • 1 kronor - Politisk verksamhet och revision
 • 1 kronor - Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande
 • 1 kronor - Vuxenutbildning och SFI
 • 1 kronor - Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring
 • 1 kronor - Övriga verksamheter
 • 1 kronor - Turistverksamhet och näringslivsfrämjande åtgärder

Årsredovisningar och delårsrapporter

Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet under det senaste året. Årsredovisningen är mycket viktig i budgetarbetet, här finns beskrivningar och kommentarer till verksamhetens inriktning, utveckling och utfall. Mål och resultat jämförs och förklaringar finns till varför det blev som det blev.

Delårsrapporterna sammanfattar årets första åtta månader.

Årsredovisningen 2022 (pdf) Pdf, 4 MB.

Delårsrapport 2022-08-31 (pdf) Pdf, 2 MB.

Årsredovisningen 2021 (pdf) Pdf, 4 MB.

Delårsrapport 2021-08-31 (pdf) Pdf, 2 MB.

Årsredovisningen 2020 (pdf) Pdf, 3 MB.

Delårsrapport 2020-08-31 (pdf) Pdf, 3 MB.

Årsredovisningen 2019 (pdf) Pdf, 5 MB.

Några snabba fakta
 • Kommunens ekonomiska resultat 2022:
  -20,0 mkr
 • Nämndernas ekonomiska resultat 2022:
  3 mkr
 • Nämndernas nettoinvesteringar 2022:
  55 mkr
 • Antal invånare 31 december 2022:
  14 083 personer
 • Anställda i kommunen 31 december 2022:
  929 tillsvidareanställda

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Fax
0589-144 86

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Enheten för ekonomi och styrning

Smedjegatan 5, Rådhuset
Postadress:
Box 45
732 22 Arboga