Transportdispens

I trafikförordningen finns bestämmelser om vilken vikt, bredd och längd som gäller för fordon i Sverige. Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, kan man ansöka om undantag (dispens) för just den transporten.

Transporter inom Arboga kommun

Om transporten bara ska göras inom Arboga kommun kan du kontakta Arboga Kommunalteknik AB, någon särskild ansökningblankett finns inte. Beskriv bara noggrant vad ni vill transportera så inleder vi en dialog om hur vi tillsammans, enklast och smidigast löser transporten.

Transporter som berör flera kommuner

Om transporten ska göras genom flera kommuner ska man skicka en ansökan till Trafikverkets regionkontor i den region där färden påbörjas.

Information om transportdispenser på Trafikverkets hemsida

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektavdelningen

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

Smedjegatan 5

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga