Stureskolan

Stureskolan är en 6-9 skola som ligger i centrala Arboga

Stureskolan- Där vill jag vara och utecklas

Om vår skola

Stureskolan har 300 elever från årskurs 6 till årskurs 9.
Placeringen är i centrala Arboga.

På skolan arbetar lärare och specialpedagoger i fyra olika arbetslag.
Våra utvecklingsledare leder arbetslagen, och de ingår tillsammans med rektorn, i skolans ledningsgrupp.

Stureskolans elever kan engagera sig i elevråd, kamratstödjargrupp och vår skol- och idrottsförening.

Vi har ett elevhälsoteam som består av rektor, kurator, skolsköterska, specialpedag, speciallärare och studie- och yrkesvägledare.
Vi delar skolpsykolog och skolläkare med de övriga skolorna i kommunen.

Senast uppdaterad:

Område

Norr

Kontakt

Stureskolan

Besöksadress:

Vallgatan 19

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Joakim Sundh

REKTOR