Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar, och det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det har att göra med barnets juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Är barnets mor gift när barnet föds anses hennes make/maka automatiskt som barnets förälder.

Fastställande av föräldraskap

Om du ska bekräfta föräldraskap gör du det enklast i Skatteverkets e-tjänst ”Digital föräldraskapsbekräftelse”. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022. Du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Mamman behöver också godkänna bekräftelsen i Skatteverkets e-tjänst.

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om du inte använder Skatteverkets e-tjänst kan du istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden. Då kontaktar du socialtjänsten i Arboga kommun via växeln 0589-870 00.

Om det är svårt att veta vem som är far så har mannen eller kvinnan rätt att begära ett DNA-prov (prov som tas med saliv från munnen). Provet bekostas av socialtjänsten och det är socialsekreterare på familjerätten som handlägger ärendet.

Skulle någon vägra att skriva på en föräldraskapsbekräftelse måste föräldraskapet fastställas genom en dom i tingsrätten.

Gemensam vårdnad

I samband med föräldraskapsbekräftelsen kan du också göra en anmälan om gemensam vårdnad.

Kontakt

Anna Lindroos

HANDLÄGGARE

TELEFON

Född dag 1-15

Inger Smedbrant

HANDLÄGGARE

TELEFON

Född dag 16-31

Madelen Hågestam

FAMILJERÄTTSEKRETERARE

TELEFON

Telefontid: måndag - fredag kl 8.45-9.30.

Övrig tid: lämna ett röstmeddelande för att bli uppringd.

Nina Holstensson

FAMILJERÄTTSEKRETERARE

TELEFON

Telefontid: måndag - fredag kl 8.45-9.30.

Övrig tid: lämna ett röstmeddelande för att bli uppringd.

Lena Rönnberg

TEAMLEDARE FAMILJERÄTT

Senast uppdaterad: