Antagningsregler och villkor för studier

När du gör en ansökan godkänner du att dina personuppgifter registreras i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, som underlag för antagning till våra kurser. Ansökan är en offentlig handling. Om du har skyddade personuppgifter måste du själv kontakta skolan och meddela det.

För att läsa kurser på grundskolenivå och gymnasial nivå på Högskolecentrum ska du vara folkbokförd i Arboga. För behörighet gäller följande från förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108).

11 § En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

  1. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
  3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som gäller för motsvarande utbildning inom skolväsendet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 6 §.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Om det är fler behöriga sökanden än det finns platser till en utbildning görs ett urval där personer med låg tidigare utbildning prioriteras.

Närvaro och avbrott

När du har blivit antagen vill vi att du utnyttjar din plats. Om du inte kommer på kursens första dag förlorar du din plats på utbildningen. Om du inte är aktiv på kursen på tre veckor avbryts den och du förlorar din plats. Om du går i klass på Högskolecentrum ska du meddela din lärare om du inte kan komma på lektionen.

Vill du avbryta din utbildning ska du anmäla detta så snart du kan till receptionen eller till studie- och yrkesvägledaren.

Här kan du läsa mer om kommunens hantering av GDPR

Senast uppdaterad:

Kontakt

Högskolecentrum

Besöksadress: Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2, 732 32 Arboga

Postadress: Vuxenutbildningen Högskolecentrum, Box 6, 732 21 Arboga

Sommaröppettider:

Måndag-torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-14.00

Semesterstängt vecka 28-30.

Ordinarie öppettider

Måndag–torsdag: 08.00–16.00
Fredag: 08.00–15.00