Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Det finns en gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga Kungsör, Hallstahammar och Surahammar. Den har sitt säte i Köpings kommun.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Tillsynen ska förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt och rättsligt.

Ledamöter

Ordförande

Carl-Inge Westberg (S), Köping

076-163 17 00

OBS! Ordförande har inte möjlighet att svara på frågor kring ärenden.

Ordinarie ledamöter

Elias Wäfors (KD), Arboga
Örjan Andersson ( S), Hallstahammar
Gunilla Aurusell (S), Kungsör
Leif Carlberg (S), Surahammar

Ersättare

Max Elgeby (S), Arboga
Camilla Härdevik (V), Hallstahammar
Gunilla Lindström (S), Kungsör
Malin Vikman (S), Köping
Inge Larsson (C), Surahammar

Senast uppdaterad:

Kontakt

Överförmyndarkansliet

Barnhemsgatan 2, Köping

Telefontid
Måndag - Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Drop-in
Fredag kl. 10.00-12.00

Postadress
Köpings kommun
Överförmyndarkansliet
731 85 Köping

Fax
0221-259 36