Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Arboga har möjlighet att väcka förslag i kommunfullmäktige, ett så kallat medborgarförslag. Förslagen behandlas på samma sätt som när en politiker lämnar in en motion.

Gatlampa

Vad kvalificerar sig som ett medborgarförslag?

Medborgarförslaget får inte

  • får inte strida mot svensk lag
  • får inte handla om lagar och regler som riksdagen beslutar om
  • måste röra en fråga som ligger på kommunens ansvar, alltså inte andra myndigheter eller verk
  • får inte gälla myndighetsutövning mot enskild person, till exempel bygglov eller bistånd.

Exempel på medborgarförslag

  • Förbättringar i stadsmiljön.
  • Nya möjligheter i motions-, fritids- och kulturutbudet.
  • Förslag på hur medborgarnas insyn, engagemang och påverkan kan stärkas..

Förslaget måste vara skriftligt och undertecknat

Medborgarförslaget ska lämnas in på en särskild blankett. Blanketten måste vara undertecknad.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Lämna i så fall in fler medborgarförslag, ett förslag per blankett.

Blankett för medborgarförslag (word) Word, 48 kB.

Blankett för medborgarförslag (pdf) Pdf, 78 kB.

Förslagsställaren får löpande information om behandlingen

Medborgarförslaget behandlas antingen i fullmäktige eller i den nämnd som kommunfullmäktige överlåter besvarandet till. Information om det finns i kallelsen som publiceras en vecka före sammanträdet.

Därefter meddelas den som lämnat medborgarförslaget om förslag till beslut och vid vilket sammanträde ärendet kommer att behandlas. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Slutligen meddelas förslagsställaren om vilket beslut som togs i ärendet.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.