Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Våra andra webbar

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Tandvårdsstöd

Sjuka och funktionshindrade har rätt till ekonomiskt stöd för tandvård. Stödet administreras av landstinget. Det gäller personer som omfattas av LSS (Lagen om Stöd och Service) eller som har ett stort personligt omvårdnadsbehov större delen av dygnet.

Tandvårdsstödet har tre delar:

  • Uppsökande verksamhet
    Tandvården besöker patienten i dennes bostad. I den uppsökande verksamheten ingår munhälsobedömning, samt rådgivning och information till vårdare. Den uppsökande verksamheten är avgiftsfri.
  • Munvårdsutbildning
    Tandvården erbjuder omvårdnadspersonal eller anhörigvårdare kostnadsfri munvårdsutbildning.
  • Nödvändig tandvård
    Mer omfattande tandvård sker hos tandläkare. För den nödvändiga tandvården betalar patienten samma avgifter som för öppen hälso- och sjukvård.

Särskilt tandvårdsbidrag

Från 28 februari 2017 gäller Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2017:11) om tandvård vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning. De nya föreskrifterna ska tillämpas vid bedömning av om en person har stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som medför en risk för att tandhälsan försämras. Den nya föreskriften om tandvård omfattar även bestämmelser om avgifter i den öppna vården, även kallas tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.

Senast uppdaterad: