Regnbågens förskola

Regnbågens förskola som ligger i norra delen av Arboga består av åtta team med tillgång till två skapande rum samt ett större rum, vårt hjärta.

Leken är Regnbågens gemensamma grundsten. Vi anser att genom leken stärker barnen sin sociala kompetens, sitt relationsskapande och bearbetar sina erfarenheter. De får även möjlighet att utveckla fantasi och kreativitet, kommunikativ kompetens samt identitet och tillit till den egna förmågan. Vi anser att trygga barn leker och lekande barn lär.

På regnbågen arbetar vi med visionen "Regnbågen tillsammans - genom lek utvecklas vi till trygga och empatiska individer med god och hållbar framtidstro"

Värdegrunden är den kompass som talar om hur vi ska agera mot oss själva, mot andra samt världen omkring. Vi lägger stor vikt vid barnens utforskande där vi är lyhörda för barnens tankar och idéer, utifrån detta kan vi utmana barnen i deras lek och lärande. På Regnbågens förskola är vi närvarande och medforskande pedagoger i ditt barns vistelse för att skapa trygghet. 

Så här arbetar vi

Vi arbetar tematiskt utifrån läroplanens mål.
Förskolan är uppdelad i åtta team med tillgång till två skapande rum samt ett större rum, vårt hjärta, där fokus är att inspirera till en mängd olika lekar. Utomhus har vi tillgång till tre tema gårdar; vattenlek, rollek med ett spännande piratskepp samt motorikgården med en härlig hinderbana.
Förskolan ligger belägen nära stadskärnan samt flertal lekparker och skogen, vilket vi gärna besöker.

Samverkan

Hemmet

Vi erbjuder inskolningssamtal, trygghetssamtal och utvecklingssamtal. Pedagogerna har daglig kontakt med vårdnadshavarna vid lämning och hämtning och bjuder in till olika tillställningar under året.

Alla vårdnadshavare är varmt välkomna att hälsa på i verksamheten.

Skolan

Förskolan och skolan samarbetar kring olika aktiviteter över hela läsåret för att underlätta övergången från förskolan till förskoleklassen. Vi har också tydliga rutiner för övergången mellan förskolan och förskoleklassen.

Trygghet

Inskolningen är viktig för att vi ska kunna skapa en trygg bas och anknytning mellan barn, pedagoger och miljön. Tryggheten är viktig för barnens lärande och utveckling. Vi skapar struktur och rutiner i verksamheten för att ge barnen trygghet och kontinuitet i vardagen på förskolan.

Det är viktigt att alla barn känner sig uppmärksammade och positivt bekräftade varje dag, att de utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den. Vi erbjuder trygghetssamtal med vårdnadshavare och barn, vi genomför också en trygghetsvandring på förskolan med barnen varje år.

Alla avdelningar arbetar med materialen Liten och trygg och Stopp min kropp.

Alla pedagoger är utbildade i ICDP – vägledande samspel.

Senast uppdaterad:

Område

Norr

Kontakt

Regnbågens förskola

Besöksadress:

Hällbacksvägen 148

Postadress:
Box 6, 732 21 Arboga

Anna Öhlin

REKTOR

Box 6
732 21 Arboga