Stängningsdagar

Förskolan stänger sin verksamhet fem dagar under ett läsår för kompetensutveckling.

Stängningsdagar läsåret 2023-2024

Stängningsdagar läsåret 2023-2024:

Fredag 3 maj 2024

Måndag 10 juni 2024

Stängningsdagar läsåret 2024-2025:

Måndag 9 september 2024

Måndag 28 oktober 2024

Tisdag 7 januari 2025

Måndag 12 maj 2025

onsdag 11 juni 2025

Förskolan ska bedriva en kvalitativ verksamhet. För att kunna genomföra uppdraget behöver pedagogerna få gemensam tid för kompetensutveckling och kollegialt lärande under fem dagar varje läsår.

Information om stängningsdagar skickas ut i god tid så att vårdnadshavare ska kunna planera för stängningsdagarna och själva ordna omsorg för sina barn dessa dagar.

Om man som vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna omsorg dessa dagar kan man i god tid, meddela det till respektive rektor. Omsorg för enskilda barn ordnas då genom samordning, där en förskola har öppet och bemannas med vikarier.

Kompetensutvecklingsdagar ingår i den ordniarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Britt-Marie Deubler

VERKSAMHETSCHEF/SKOLCHEF FÖRSKOLA

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga