Behöver du hjälp från både kommunen och sjukvården?

Om du får hjälp från både kommunen och sjukvården så kan vi behöva göra en samordnad individuell plan tillsammans med dig. Denna planering förkortas SIP.

Vi gör planen om vi på kommunen och sjukvården tycker att den behövs för att du ska få dina behov tillgodosedda. En förutsättning är förstås att du också vill ha en samordnad individuell plan.

Om du vill att vi gör en samordnad individuell plan till dig så kan du kontakta individ och familjeomsorgens mottagning på vardagar, 8.30–16.30.0589-872 02

Så här går det till att upprätta en SIP

Initiativ till SIP
 • Berätta för någon du har kontakt med inom kommunen eller sjukvården att du vill ha en SIP. Om du är under 18 år behöver kontakten tas av din vårdnadshavare.
 • Någon av dina närstående eller personal inom kommunen eller sjukvården kan föreslå en SIP. För att det ska bli en SIP krävs ditt samtycke.
Förberedelser
 • Du och din kontakt hos kommunen eller sjukvården träffas för att prata igenom dina behov och vad som behöver diskuteras vid SIP-mötet.
 • Ni går igenom vilka aktörer som är viktiga för din planering och utifrån det bestämmer du vilka som ska bjudas in. Utöver kommunen och sjukvården kan du bjuda in andra personer som är viktiga för din planering. Det kan exempelvis vara en närstående, god man, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården eller skolan.
 • Du ger ett samtycke där du godkänner att de som är med i planeringen får utbyta information om det som ska diskuteras. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.
 • Din kontakt hos kommunen eller sjukvården ansvarar sedan för att bjuda in alla till mötet.
Mötet

De frågor ni förberedde inför mötet diskuteras och ni hjälps åt att skriva ner din samordnade individuella plan, SIP. Av planen behöver det framgå:

 • Vilka behov du har idag och dina mål
 • Vilka insatser i form av stöd och hjälp du kan få
 • Vem som ska ansvara för insatserna
 • Vem som har huvudansvaret för planen
 • När planen ska följas upp

Alla som är med vid mötet får en kopia av planen.

Vill du veta mer om SIP?

Vill du veta mera om SIP? Vill du läsa information om SIP på ett annat språk?

Besök Region Västmanlands hemsida genom att klicka här:

 

Senast uppdaterad: