Vill du bli stödfamilj?

Har du tänkt på att din vanliga vardag kan vara precis vad en medmänniska behöver? En stödfamilj ska ge trygghet, stimulans, struktur och god omvårdnad i vardagen − allt det som du kanske gör utan att ens tänka på det.

En plats i ditt hem

Som stödfamilj tar du emot ett barn eller en ungdom med en funktionsnedsättning i ditt hem. Uppdragen varierar i omfattning beroende på barnets behov.

Den som är stödfamilj får ett arvode och ersättning för omkostnader.

Kvalifikationer

För att kunna bli stödfamilj behöver du vara myndig, men i övrigt har vi inga speciella krav. Vi gör en lämplighetsbedömning efter en intervju och så begär vi, bland annat, ett utdrag ur belastningsregistret.

En familj kan betyda många saker

Vad gäller begreppet "familj" så kan den självklart se ut på många olika sätt, du kan till och med vara ensamstående. Det viktigaste är att familjen har stabila förhållanden.

Senast uppdaterad: