Detaljplan Eriksholm 1

Plangräns till detaljplan Eriksholm 1

Syftet med att detaljplanen är att möjliggöra för fler typer av bostadsbebyggelse än vad befintlig detaljplan tillåter. Kringliggande bebyggelse består idag av friliggande villor och att skapa en mer varierande bebyggelse skulle skapa en bättre bebyggelsestruktur i linje med översiktsplanens intentioner.

Om planarbetet

Kommunstyrelsen beslutade 21 februari 2023 (§ 40 KS 463/2022-214) att Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Eriksholm 1.

Fastigheten Eriksholm 1 ligger i Säbylund, ett småhusområde cirka
1,6 kilometer norr om Arboga stadskärna.

Syftet med att detaljplanen är att möjliggöra för fler typer av bostadsbebyggelse än vad befintlig detaljplan tillåter.

Just nu tas planhandlingar och aktuella utredningar fram inför kommande samråd.

 


Handlingar

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefontider
Måndag-torsdag: 7.30-16.30
Fredag: 7.30-15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.