Kommunens revisorer

Revisorerna är valda av kommunfullmäktige. De kontrollerar att kommunens verksamhet bedrivs på ett sätt som är för invånarnas bästa.

Revisionen granskar kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet och den ekonomiska redovisningen. Revisionen är en resurs som hjälper till att utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten. Varje år granskas kommunens årsredovisning och delårsrapport. Dessutom tar revisorerna fram en plan över vad som ska granskas under året. Planen kan justeras på grund av någon särskild händelse.

Revisorer

Kommunrevisionen består av fem revisorer som till sin hjälp har sakkunniga biträden. Varje revisor gör sitt uppdrag självständigt.

Sammankallande

Jan-Erik Isaksson (S)
070-663 29 02

Vice sammankallande

Johan Wigren (M)

Övriga revisorer

Conny Pettersson (M)
Sune Karlsson (C)
Bertil Bresell (S)

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.