Avgifter och regler

Alla vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till fritidshemsverksamhet för sina barn från de är 6 till 10 år.

Ditt barn kan gå på fritidshem som finns på barnets skola till och med den 31 juli det år barnet slutar årskurs 3. Fritidshemmet ska komplettera skolan och vara ett stöd i barnets utveckling och lärande. Verksamheten styrs av skollagen och ska följa läroplanen Lgr 11.

Om ditt barn behöver fritidshem efter årskurs 3 vänder du dig till skolans rektor som beslutar om förlängd rätt till fritidshem. I Arboga tätort kan barn i åldern 10-12 år delta i öppen fritidsverksamhet på fritidsgården Gluggen.

Fritidshemmen tar emot barnen de delar av dagen då de inte går i skolan och under lov.

Schema och frånvaro

När ditt barn går på fritidshem måste du lägga in schema och även frånvaroanmäla i skolplattformen Edlevo - läs mer om det här:
Länk till e-tjänster för elever och vårdnadshavare

Avgifter och avgiftskontroll

Avgifter för fritidsskoleplatser baseras på hushållets sammanlagada inkomst.

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för platser i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Därför gör Arboga kommun årliga avgiftskontroller.

Läs mer om AVGIFTSKONTROLL här

Ändra din inkomst här

Vanliga frågor och svar om fritidshemmets avgifter

Hur räknas avgiften ut?

Hushållets totala årsinkomst enligt Skatteverkets uppgifter delas med 12 för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du har lämnat och som är registrerad hos Arbogas kommun.

Om en familj har haft högre inkomst i början av året innan de fått en placering för sitt barn måste familjen räkna med den inkomsten när de lämnar sin inkomstuppgift.

Avgift fritidshem

Barn 1, avgift: 2 % av inkomsten (högsta avgift är 1 097 kr)
Barn 2, avgift: 1 % av inkomsten (högsta avgift är 548 kr)
Barn 3, avgift: 1 % av inkomsten (högsta avgift är 548 kr)
Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift

Uppdateras inte inkomsten automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att registrera rätt inkomst och familjeförhållanden så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Får alla en faktura?

Nej, bara de som har betalat en för låg avgift får en faktura. Belopp under 600 kronor på helåret faktureras inte.

När får jag min faktura?

Information om när fakturorna skickas ut finns på vår hemsida och i edWise.

Jag har betalat för lite, när ska jag betala?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Jag kan inte betala min faktura

Vill du ha en avbetalningsplan ska du ringa
0589-870 28

Få tillbaka eller betala in pengar?
 • Om det står inkomstkorrigering framför beloppet på din faktura ska du betala tillbaka pengar.
 • Om du får tillbaka pengar skickar vi en utbetalningsavi till dig.

Om du sedan tidigare har en skuld till kommunen, räknas skulden av med motsvarande summa som du annars skulle få tillbaka.

Fakturan stämmer inte, hur gör jag?

Om du ska bestrida en faktura vill vi få det skriftligen. Du mejlar eller skickar ett brev till oss, sedan gör vi en utredning och skickar svaret till dig. inkomstjamforelse@arboga.se
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 6
732 21 Arboga

Vad händer när jag har betalat för mycket?

Har ditt hushåll betalat för mycket får du tillbaka pengarna. Belopp under 600 kronor på helåret återbetalas inte.

Måste jag betala långt efterår?

Ja, du är betalningsskyldig i upp till tre år efteråt.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Inkomst är lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Några av de vanligaste inkomsterna:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning.
 • Överskott i näringsverksamhet.
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning + bruttoinkomst.
 • Pension.
 • Föräldrapenning.
 • Sjukpenning.
 • Arbetslöshetsersättning.
 • Kontant arbetsmarknadsstöd, A-kassa.
 • Utbildningsbidrag gällande arbetsmarknadsutbildning.
 • Familjebidrag i form av familjepenning.
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktig.
Vad menas med hushåll?

Begreppet hushåll är viktigt när vi beräknar familjens inkomst. Inkomsten ligger i sin tur till grund för avgiftens storlek.

Hushåll är både ensamstående och makar. Med makar jämställs även personer som lever tillsammans i ett partnerskap och
1. har eller har haft gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress.

Platsinnehavaren ska anmäla ändrade förhållanden i hushållet som påverkar avgiften.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anu Enehöjd

VERKSAMHETSCHEF/SKOLCHEF GRUNDSKOLA, ANPASSAD GRUNDSKOLA OCH FRTITIDSHEM

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Fakturafrågor

Ing-Marie Blomkvist

ASSISTENT FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Telefontider:
Måndag - fredag 08.00-12.00