Förskoleklass

Information om placering till förskoleklass

I mitten av januari 2024 kommer de vårdnadshavare som har barn som är födda 2018, och som ska börja i förskoleklass till hösten 2024, få besked om vilken skola kommunen har anvisat och vilken förskoleklass barnet har fått en plats i.

Beskedet kommer med e-post och sms till vårdnadshavare. De vårdnadshavare som vi inte når genom sms och e-post kommer att få beskedet per brev.

Kommunen ordnar placering efter närhetsprincipen för alla barn som ska starta i förskoleklass.
I första hand fylls platserna på en skola av de barn som hör till skolans upptagningsområde, där barnet är folkbokfört. Kommunen kan tillgodose önskemål om byte om det finns plats på den skola vårdnadshavaren önskar. Om skolan kan ta emot fler elever fördelas platserna i tur och ordning utifrån följande kriterier:

  1. Upptagningsområde.
  2. Relativ närhet.
  3. Syskonförtur.

Du som vårdnadshavare har rätt att ansöka om ett skolbyte. Ansökan om skolval görs digitalt via Edlevo när beskedet om en anvisad plats har kommit. Perioden att ansöka om skolval till förskoleklass är mellan 12 februari och 23 februari 2024. Samtliga ansökningar hanteras från och med den 26 februari

Inloggning till e-tjänsterna

Du loggar in till Ansökan om skolbyte med BankID eller Freja eID. Har du inte möjlighet att legitimera dig med BankID eller Freja eID kontaktar du barn.utbildning@arboga.se

Skaffa BankID

Skaffa Freja eID

Foto Jonas Bilberg

Förskoleklass är en obligatorisk skolform för alla barn från 6 års ålder. Det är en viktig länk mellan förskola och grundskola.

Ditt barns plats på förskolan eller pedagogisk omsorg avslutas automatiskt i augusti det år som barnet börjar i förskoleklass.
Förskoleplatsen går automatiskt över tills en fritidshemsplacering för de som har rätt till det.

Förskoleklassen har samma läsårstider och lovtider som skolan. Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar får du ha ditt barn på fritidshem efter skolans slut och på skollov.
Barn till arbetssökande och föräldralediga har inte rätt att få en plats på fritidshem.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.