Nybyholmsskolan

Nybyholmsskolan är en enparallellig F-5 skola med integrerat fritidshem, som ligger nordost om centrala Arboga.

Om vår skola

Vi tar i första hand emot elever från kommunens norra del och har 125 elever.
Vi har en trevlig, lekvänlig skolgård, och även grönytor i närheten som sätter igång barnens fantasi, och inspiration både på rasterna och lektionerna.
Skolan har en egen matsal och idrottshall, men slöjdundervisningen har vi på Ladubacksskolan som ligger på gångavstånd.

Vi vill att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och stöttar dem med kramar, ramar och relationer.
Vår skola ska vara på en trygg plats där alla får synas och utvecklas till ansvarstagande personer som har både självförtroende och framtidstro.

Vi vill att alla elever ska möta engagerade och lösningsfokuserade pedagoger som låter eleverna växa efter sina förutsättningar.
Vi arbetar med struktur, och ett språkutvecklande arbetssätt, Det kooperativa lärandet är en del i vår pedagogiska metod.
Eleverna ska känna att de är delaktiga i undervisningen, och att de får ny kunskap med variation som de kan sätta in i olika sammanhang.

Skolans trygghetsteam består av lärare, fritidspedagog och kurator som arbetar både förebyggande, främjande och åtgärdande när det finns problem.
Vi arbetar mycket med ett gemensamt förhållningssätt där allas lika värde är centralt.

Eftersom vi tyker att det är viktigt att eleverna är delaktiga i både undervisningen och det som händer på skolan har vi fadderverksamhet och elevrådsrepresentanter i alla klasser.

Förskoleklass

Nybyholmsskolan har en förskoleklass som är integrerad i skolan.

Fritidshem

Fritidshemmet Duvan har en avdelning som delas upp i två elevgrupper. Fritidshemmet har rastaktiviteter under skoltid och ute- och inneaktiviteter under fritidstid.
0589-872 42

Senast uppdaterad:

Område

Norr

Kontakt

Nybyholmsskolan

Besöksadress:

Stationsgatan 14

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Ros-Marie Sjöström

REKTOR

Rektor Nybyholmskolan, modersmålslärare och studiehandledare