Sammanträdestider

Här hittar du kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och de helägda kommunala bolagens sammanträdestider. Det är bara kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för allmänheten.

Sammanträdestider 2024jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

KF

18.00

25

-

7

11

30

-

-

22

-

17

21

-

KS

13.00

9

20

26

-

14

18

-

-

-

1

5

-

SN

13.15

-

15

13

24

-

19

-

-

18

16

13

11

BUN

13.15

-

8

21

25

23

-

-

-

19

24

-

5

FKN

14.30

8

12

4

22

-

17

-

-

16

-

-

19

RIAB

13.00

-

21

 

-


-

-

19

-

-

25

-

-

11

AKTAB

08.30

-


14


-

17

-

12

-

-

18

-

-

4

KFIA

08.30

-14-17-12--18--4

ABO

08.30

-14-17-12--18--4

AVAAB

08.30

-

13

-

23

-

4

-

-

17

-

26

-

VMVAAB

14.00

-

1

-

18

-

13

-

-

12

24

-

5

Förklaring av förkortningar

KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
SN = Socialnämnden
BUN = Barn- och utbildningsnämnden
FKN = Fritids- och kulturnämnden
RIAB = Rådhuset i Arboga AB
AKTAB = Arboga Kommunalteknik AB
KFIA = Kommunfastigheter i Arboga AB
ABO = Arbogabostäder AB
AVAAB = Arboga Vatten och Avlopp AB
VMVAAB = Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB

Kajsa Landström

KOMMUNSEKRETERARE

TELEFON
ADRESS

Rådhuset, Smedjegatan 5

 

Senast uppdaterad: