Befolkning och statistik

Arboga ligger mitt i Västra Mälardalen. Kommunen gränsar i söder till Hjälmaren, i östra delarna hittar man Hjälmare kanal och rakt genom stadskärnan flyter den vackra Arbogaån.

Arbogaån

Befolkning

Kommunen har 14 002 invånare. Av dem bor cirka 11 400 i Arboga stad, cirka 300 i Götlunda, cirka 200 i Medåker och övriga på landsbygden.

Den aktuella befolkningsprognosen för Arboga kommun gäller för åren 2022-2035. Prognosen visar kommunens befolknings-utveckling i olika åldersklasser enligt några olika alternativ.

Kommunstyrelsen har beslutat anta alternativet med ökning med 50 invånare per år. Resultaten ger underlag för planering och dimensionering inom bland annat skola, barnomsorg och äldreomsorg.

Befolkningsprognos för Arboga 2022-2035 (pdf) Pdf, 360 kB.

Statistik

Här finns länkar till spännande statistik om Arboga.

Befolkning, sysselsättning och in- och utpendling

Här kommer du till årsrapport 2023 för befolkningsförändringar, sysselsättning och pendling i Arboga kommun. Pdf, 732 kB.

Befolkningsförändringarna följs i kommuninvånarregistret och ska inte sammanblandas med SCB:s kvartalsstatistik.

Information om statistik hos Statistiska centralbyrån (SCB)

www.scb.se

Några snabba fakta

Det finns cirka 1100 aktiva företag i Arboga.

Det finns 15 förskolor, 7 grundskolor, 1 gymnasium,
2 vårdcentraler och 5 äldreboenden.

I Arboga finns det även badhus, friluftsbad, ishall, konstgräsplan, sporthallar, gymnastikhallar, golfbana, biograf, ridhus, skyttebanor, boulehall, bibliotek och kulturskola.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.