Förorenad mark

Om du tänker köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som du har bedrivit är det viktigt att du först tar reda på om marken och eventuella byggnader på fastigheten är förorenade.

Avhjälpande av föroreningsskada (sanering) ska anmälas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Även åtgärder som till exempel grävning eller borrning i konstaterat förorenad mark måste anmälas.

Som verksamhetsutövare måste du enligt 26 kap 22 § miljöbalken undersöka om din verksamhet kan ha gett upphov till föroreningar. Om du är ägare till en förorenad fastighet har du upplysningsplikt vid en eventuell försäljning.

Förorenaren betalar - oftast

Tanken är att förorenaren ska betala för de åtgärder som krävs. Lagstadgat ansvar gäller för verksamheter som har bedrivits efter 1969. Ibland kan man även som fastighetsägare bli ansvarig, om ingen verksamhetsutövare finns kvar.

Om man vid provtagning eller markarbeten upptäcker föroreningar på en fastighet ska det omgående anmälas till tillsynsmyndigheten. I Arboga är det Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) du ska kontakta.

Även vid fyllnadsarbeten är det viktigt att man tänker på att de massor man tillför är rena.

Inventering och riskklassning

Tillsammans jobbar VMMF och länsstyrelsen med att inventera pågående och historiska verksamheter och riskklassar fastigheterna utifrån risk för människa och miljö.

Fastigheterna delas in i fyra riskklasser. Riskklass 1 och 2 innebär stor risk och prioriteras i det fortsatta arbetet med förorenad mark, medan riskklass 3 och 4 bedöms som måttlig och låg risk och därmed inte prioriteras.

Vill du veta om det finns några uppgifter om förorenad mark på en viss fastighet, kan du kontakta VMMF.

Blanketter

Anmälningsblankett för avhjälpande av föroreningsskada finns på kommunens webbplats.

Länk till Självservice

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.