Myrans förskola

Förskolan Myran är en mångkulturell förskola som finns i norra delen av Arboga. Eftersom förskolan är mångkulturell kan pedagogerna arbeta med att bygga språkstarka barn med ett rikt och nyanserat språk.

Myrans förskola är mångkulturell och vi arbetar utifrån visionen ”Vi stimulerar och bygger språk”.

Arbetet med visionen genomsyrar hela verksamheten och vi utmanar barnen för att de ska få ett rikt och nyanserat språk. Vi har ett nära samarbete med både kulturskolan och biblioteket. Genom vår mångkulturella inriktning får barnen också förståelse för olikheter mellan människor.

Myran arbetar utfrån visionen: Vi stimulerar och bygger språk

Vi har tillgång till Nybyholmskolans gymnastiksal och gångavstånd till stora grönområden, skogen, lekplatser och en pulkabacke.

Så här arbetar vi

Vi arbetar språkorienterat och de språkstimulerande miljöerna ger barnen möjlighet att samtala, lyssna och prova på aktiviteter i lugn och ro, och i sin egen takt.

Barnen får utveckla ett rikt och nyanserat språk genom sagor, samtal, högläsning, rim-ramsor och lek med språket i samspel med andra barn och pedagoger. Som förstärkning av språket använder pedagogerna TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), bilder och ett varierat och konkret material. Genom att vi arbetar med det konkreta materialet hjälper vi barnen till ökad kommunikativ förmåga, stärkt analysförmåga, begreppslig förmåga, metakognitiv förmåga och förbättrar deras förmåga att hantera informationen de fått.

Ett av de konkreta materialen som vi använder är Babblarfigurerna, som är ett stöd för de allra minsta barnes språkutveckling.

Samverkan

Hemmet

Vi erbjuder inskolningssamtal, trygghetssamtal och utvecklingssamtal. Pedagogerna har daglig kontakt med vårdnadshavare vid lämning och hämtning och vi har både föräldramöten och drop-in. Alla vårdnadshavare är varmt välkomna att hälsa på i verksamheten.

Vi använder lärplattformen Tempus där det finns lärlogg med bilder från verksamheten och annan information till vårdnadshavarna.

Myrans förskola har ett instagramkonto: @fskmyran

Skolan

Tillsammans med Nybyholmsskolan har vi en planerad samverkan som sträcker sig över hela läsåret. Vi samverkar med både skola, förskoleklass och fritidshem. Vi har tydliga rutiner för barnens övergång mellan förskolan och förskoleklassen.

Stadsbiblioteket

Vi samverkar med stadsbiblioteket och med kulturskolan i Arboga. Under höstterminen 2022 startade ett samarbete med kulturskolan dit de äldsta barnen får gå på sångsamlingar. På dessa samlingar arbetar vi bland annat med sång, lek, rytmik, drama, rörelse, språk, tal, kommunikation och olika uttryck. Samarbetet kommer att fortsätta under 2023. Under hösten 2023 ska vi också fortsätta vårt samarbete med biblioteket och barnbibliotekarien Louise som kommer och läser för barnen på Myran.

Trygghet

För oss på Myrans förskola är kommunikationen mellan oss och hemmet viktig. Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga hos oss.

Inskolningen är viktig för att vi ska kunna skapa en trygg bas och anknytning mellan barn, pedagoger och miljön. Tryggheten är viktig för barnens lärande och utveckling. Vi skapar struktur och rutiner i verksamheten för att ge barnen trygghet och kontinuitet i vardagen på förskolan.

Det är viktigt att alla barn känner sig uppmärksammade och positivt bekräftade varje dag, att de utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den. Vi erbjuder trygghetssamtal med vårdnadshavare och barn, vi genomför också en trygghetsvandring på förskolan med barnen varje år.

Vi arbetar med materialen Liten och trygg och Stopp min kropp. Vi arbetar även med materialet Kanin och Igelkott där det ingår 10 kompisböcker där barnen får se och uppleva olika dilemman och lösningar i vardagen.

Alla pedagoger utbildas inom ICDP-vägledande samspel.

Senast uppdaterad:

Område

Norr

Kontakt

Myrans förskola

Besöksadress:

Stationsgatan 12

Postadress:
Box 6, 732 21 Arboga

Monika Eek

REKTOR

Box 6
732 21 Arboga