Förskola för fler barn

Från den 1 juli 2023 ska alla kommuner arbeta för att fler barn ska gå i förskolan. Därför kommer alla barn över tre år som inte har en förskoleplats få ett placeringserbjudande inom kort.

Utbildningen i förskolan lägger grunden för barns fortsatta lärande i skolan och resten av livet.


I förskolan arbetar både förskollärare och annan personal som ger alla barn möjlighet att utvecklas och lära i en trygg miljö. I förskolan får alla barn utveckla det svenska språket. De barn som har andra modersmål än svenska ska även få möjlighet att utveckla dessa språk.

I förskolan får barnen:

  • leka och ha roligt med andra barn
  • undervisning genom lek, utforskande och skapande i olika former
  • utvecklas inom många olika områden, till exempel matematik, naturvetenskap och språk.


Erbjudandet är frivilligt att tacka ja till

Senast uppdaterad:

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6

732 21 Arboga

Ing-Marie Blomkvist

ASSISTENT FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Telefontider:
Måndag - fredag 08.00-12.00