Måltider och matsedlar för äldreomsorgen

Här hittar du information om mat och måltider för dig som bor på något av kommunens äldreboenden.

Matsedel vecka 27-32

Götgårdens äldreboende Pdf, 283 kB.

Äldreboendena Strömsborg, Trädgården, Åspegeln Pdf, 396 kB.

Strandgården och Triangeln Pdf, 315 kB.

Matsedel vecka 33-38

Götgårdens äldreboende Pdf, 272 kB.

Äldreboendena Strömsborg, Trädgården, Åspegeln Pdf, 277 kB.

Strandgården och Triangeln Pdf, 261 kB.

 

Goda måltider för ökad livskvalitet

Maten och måltiden är viktig, inte bara för att tillgodose våra behov av energi och näringsämnen, utan även för vår livskvalitet. Det gäller förstås också maten inom äldreomsorgen. Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Det är därför av extra stor vikt att de måltider som serveras i äldreomsorgen håller hög kvalitet och säkerhet och anpassas efter de äldres egna behov, vanor och önskemål.

Måltider i särskilt boende

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

Varje dag erbjuds middag samt kvällsmål enligt matsedeln på samtliga boenden inom vård och omsorg. Utöver det serveras även frukost samt fika på för- och eftermiddag samt kväll på varje boende. Matsedeln tas fram 6 veckor åt gången och anpassas efter årstider, traditioner och högtider.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kostavdelningen

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

Smedjegatan 5

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga