Ladubacksskolan

Ladubacksskolan är en F-5 skola med 275 elever som ligger i den norra delen av Arboga.

Om vår skola

Ladubacksskolan har en stor skolgård med grusplan, fotbollsplan, stora gräsytor och en motorikbana.
På rasterna har fritidshemmets personal planerade rastaktiviteter flera gånger i veckan med eleverna.
Alla som vill kan vara med.

Det är nära till skogen, och både klasserna och fritidshemmet är ofta där.
Ladubacksskolan har ett skolbibliotek som alla elever har tillgång till. Vi har också en egen idrottshall som vi använder ofta.

På Ladubacksskolan finns det klassråd, elevråd och matråd där eleverna kan vara med och påverka det som händer på skolan.
Vi har också en fadderverksamhet mellan förskoleklasserna och årskurs 3, årskurs 1 och 4 och årskurs 2 och 5.

Förskoleklass

På Ladubackskolan finns två förskoleklasser: G och H.

Fritidshem

Ladubacksskolans fritidshem finns i tre olika lokaler:
Fritidshemmet 1 (fd Backsvalan)
073-662 89 82Fritidshemmet 2
073-662 89 81Fritidshemmet 3
073-662 71 31

Senast uppdaterad:

Område

Norr

Kontakt

Ladubacksskolan

Besöksadress:

Erikslundsvägen 3

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Stefan Lackner

REKTOR

Rektor Götlunda skola och Ladubacksskolan

Malin Larsson

BITRÄDANDE REKTOR

Biträdande rektor Götlunda skola och Ladubacksskolan