Informationssamtal

Från den 1 mars 2022 behöver du ett intyg om att du deltagit i informationssamtal för att kunna väcka talan i domstol.

Om du är oense med din medförälder gällande vårdnad, boende eller umgänge, och planerar att stämma denne i tingsrätten så behöver du ett intyg om att du deltagit i informationssamtal. Detta är nytt från den 1 mars 2022.

Intyget får du från socialnämnden och det är familjerätten som erbjuder informationssamtal för dig och din medförälder. Vid samtalet får du information om domstolsprocessen, dess påverkan på barnet och vilka andra alternativ som finns.

Kontakta oss för mer information eller bokning av samtal.

Kontakt

Madelen Hågestam

FAMILJERÄTTSEKRETERARE

TELEFON

Telefontid: måndag - fredag kl 8.45-9.30.

Övrig tid: lämna ett röstmeddelande för att bli uppringd.

Nina Holstensson

FAMILJERÄTTSEKRETERARE

TELEFON

Telefontid: måndag - fredag kl 8.45-9.30.

Övrig tid: lämna ett röstmeddelande för att bli uppringd.

Lena Rönnberg

TEAMLEDARE FAMILJERÄTT

Senast uppdaterad: