Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Våra andra webbar

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Kemikalier

Miljö- och hälsoskyddsenhetens uppgift enligt miljöbalken kapitel 14 om kemiska produkter och biotekniska organismer är att försöka förhindra skador på människors hälsa eller i miljön på grund av att kemiska produkter kommer ut i naturen.

Exempel på farosymbol (varningsmärkning).

Anmälningsplikt/tillståndsplikt

En verksamhet kan omfattas av anmälningsplikt eller tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen. Det kan till exempel handla om att man hanterar stora mängder eller särskillt farliga kemikalier.

Tillsyn

Västra Mälardalens Myndighetsförbund utövar tillsyn på kemikaliehanteringen i olika verksamheter för att minska de miljö- och hälsoskyddsrisker som kan uppstå. Förbundet har också tillsynsansvar för till exempel märkning av produkter i detaljhandeln och i viss mån kontroll av innehållet i produkterna. Det innebär att vår tillsyn ibland omfattar verksamheter som normalt inte får tillsynsbesök av oss.

Kemikalieförteckning

Den som bedriver en anmälningspliktig eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet som hanterar varningsmärkta kemikalier är skyldig att upprätta en kemikalieförteckning.

Alla verksamheter som hanterar kemikalier märkta med en farosymbol ska ha aktuella och uppdaterade säkerhetsdatablad tillgängliga. Säkerhetsdatabladen får man av leverantören. Köper man sina kemikalier i dagligvaruhandeln kan man ofta skriva ut aktuella säkerhetsdatablad från internet.

Utbytesprincipen

Enligt miljöbalken ska en verksamhet undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller organismer som kan misstänkas medföra risker för människors hälsa och miljön, om de kan ersättas med något som kan antas vara mindre farligt. Ett företag eller annan typ av verksamhet måste alltså aktivt söka efter produkter som kan ersätta de farliga produkterna som används inom företaget eller verksamheten. Paragrafen brukar kallas för utbytesprincipen.

Blanketter

Anmälningsblanketter för C-verksamhet och yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel finns på kommunens webbplats.

Länk till Självservice

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 2

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Du kan göra en ansökan eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Väljer du att inte använda e-tjänsten så kan du hitta ansökningsblanketter i Självservice under Bygga, bo och miljö. De hittar du på:Självservice

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 2 i Arboga.