Pågående detaljplaner

Här kan du läsa om de olika detaljplaneprojekt som pågår i Arboga kommun.

Detaljplaner på samråd eller granskning

Vid samråd och granskning finns möjlighet att tycka till om detaljplanen.

Planområde

Planskede

Just nu finns inga planer att tycka till om


 

Detaljplaner under arbete

Nedanför listas de detaljplaner som är under arbete, i antagandeskede eller överklagade

Planområde

Planskede

Manhem 4

Detaljplan för avstyckning av fastighet

Arbete inför antagande

Färdiga detaljplaner

Här finns de detaljplaner som nyligen fått laga kraft

Kvarteret Bälgen:

Kommunstyrelsen har den 16 maj 2023 antagit detaljplaneändring för kv. Bälgen 8. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 maj 2023. Planen vann laga kraft den 16 juni 2023.

Handlingar:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefontider
Måndag-torsdag: 7.30-16.30
Fredag: 7.30-15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.