Ansökan om stöd/bistånd inom SoL och LSS

Många av våra tjänster, både för äldre och personer med funktionsnedsättningar, är biståndsbedömda. Biståndsbedömning kan man också kalla behovsprövning.

För att få insatser som hemtjänst, särskilt boende, boendestöd eller annan hjälp och stöd enligt SoL (socialtjänstlagen) för att klara din vardag behöver du ta kontakt med en biståndshandläggare. Det gäller även om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd och service inom LSS (lagen om särskilt stöd och service). Biståndshandläggare kontaktas också vid behov av förändring av befintligt beslut.

Personer som är fyllda 75 år eller äldre har möjlighet att få hjälp med städning, inköp, och tvätt samt få ett trygghetslarm installerat utan individuell prövning av behov.

Du eller din företrädare (god man, förvaltare eller någon som har din fullmakt) ansöker om hjälp och stöd hos biståndshandläggarna.

Ansökan kan göras skriftligt, muntligt eller via e-tjänst.

När din ansökan kommit in kontaktar en biståndshandläggare dig (eller din företrädare) för att ta reda på hur ditt hjälpbehov ser ut. Ibland räcker det med ett telefonsamtal, i annat fall kommer ni överens om var och när ni ska träffas för detta samtal, samt vilka som ska delta.

Handläggningstiden

  • Hemtjänst, som längst tre veckor
  • Särskilt boende, som längst två månader
  • Trygghetslarm, som längst tre veckor

Anhörigbehörighet - att ansöka åt en närstående

Det är oftast den som själv behöver tjänsten som ska fylla i och skriva under ansökan. Det finns dock tillfällen när anhöriga kan ansöka åt en närstående, genom så kallad anhörigbehörighet. Den du ansöker åt måste då sakna beslutsförmåga, vilket innebär att personen inte längre kan förstå relevant information, överväga sina alternativ och fatta beslut utifrån dessa.

Om du har frågor kan du vända dig till biståndsenheten

Här nedanför hittar du alla telefonnummer till våra biståndshandläggare. Gå till den rubrik som passar ditt ärende.

Min fråga gäller äldreomsorg,
till exempel hemtjänst, trygghetslarm
eller äldreboende

Jag är född dag 1-7 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring 0589-874 33

Jag är född dag 8-14 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring 0589-871 16

Jag är född dag 15-21 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring 0589-873 72

Jag är född dag 22 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring 0589-874 04

Jag är född dag 23-25 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring 0589-874 36

Jag är född dag 26-28 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring 0589-874 04

Jag är född dag 29-31 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring 0589-870 21

Min fråga gäller funktionsnedsättning/LSS

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring 0589-874 36

0589-870 21

0589-874 04

Min fråga gäller socialpsykiatri

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0589-874 36

0589-870 21

0589-874 04

Kontakt

Biståndshandläggare

ADRESS

Box 87
732 22 Arboga

Min fråga gäller färdtjänst eller riksfärdtjänst

Jag är född dag 1-15 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring 0589-870 35

Jag är född dag 16-31 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring 0589-870 53

Senast uppdaterad: