Anmälan om ett barn eller ungdom far illa

Barn- och familjegruppen arbetar med barn och ungdomar mellan 0 och 20 år och deras familjer och anhöriga. Hit kan föräldrar och ungdomar vända sig om de vill ansöka om stöd och hjälp när de har det svårt.

Vi utreder också barns och ungdomars behov av skydd och stöd efter anmälningar när någon misstänker att ett barn eller en ungdom far illa.

Vi ger råd och stöd till familjer och det sociala nätverket och erbjuder hjälp på hemmaplan i möjligaste mån.

Vi samverkar på olika sätt med andra verksamheter för att arbeta förebyggande och erbjuda god social service.

Misstanke om barn som far illa

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom kan du anmäla det till socialtjänsten. Du behöver inte veta om din misstanke är sann – det räcker att du känner oro. I samband med anmälan kan du vara anonym.

Anmälan görs antingen per telefon eller brev.

Kontakt

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Mottagning barn och familj tar emot din anmälan och bedömer om en utredning behöver inledas. All personal arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Här kan du läsa vad som står i socialtjänstlagen om orosanmälan:

Viktig information

För dig som är privatperson

Det finns inga formella krav på hur en orosanmälan ska göras. Det viktiga är att du hör av dig till Mottagning barn och familj och berättar vem du är orolig för och varför. Din anmälan kan vara muntlig eller skriftlig.

Du får vara anonym om du vill. Då ska du inte ange ditt namn eller e-postadress.

För dig som arbetar med barn och ungdomar

All personal som arbetar med barn och unga upp till 18 år är enligt lag skyldiga att anmäla om de är oroliga för att barn eller ungdomar far illa. Du måste uppge ditt namn och kontaktuppgifter. Din anmälan kan vara muntlig men behöver då kompletteras skriftligt.

Vill du göra en akut orosanmälan utanför kontorstid?

Om din oro är så stark att du inte vill vänta till nästa vardag kan du kontakta socialjouren 021-39 20 66Socialjourens tider:

måndag-torsdag 16.30−00.00
fredag 16.30−01.00
lördag 15.00−01.00
söndag och helgdag 15.00−00.00

Övrig tid nås socialjouren via SOS Alarm 112

Så här hanterar socialtjänsten en orosanmälan

När en orosanmälan kommer in gör Mottagning barn och familj en förhandsbedömning för att bestämma om en utredning ska göras eller inte.

Om det finns skäl att göra en utredning kontaktar socialsekreteraren den berörda familjen. Socialsekreteraren samarbetar även med andra personer kring familjen − till exempel förskola, skola, barn- och ungdomspsykiatrin, barnavårdscentralen − för att få mer information. Utredningen bedrivs enligt Socialstyrelsens modell BBIC (Barns behov i centrum) och får pågå i högst fyra månader.

Socialtjänsten har sekretess och lämnar inte ut information till obehöriga utan samtycke. När utredningen är klar gör man en bedömning av om barnet eller ungdomen och familjen kan behöva något stöd från socialtjänsten.

Senast uppdaterad: