Nya Regler för avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Senast 1 januari 2024 ska alla fritidsbåtshamnar som har fler än 25 fritidsbåtar ha en godkänd avfallshanteringsplan samt en mottagningsanordning för avfall. Västra Mälardalens Myndighetsförbund kommer få uppdraget att godkänna avfallshanteringsplanen och bedriva tillsyn av mottagningsanordningen i Kungsör och Arboga kommun.

Om fritidsbåthamnar inte har en godkänd avfallshanteringsplan och mottagningsanordning kan miljösanktionsavgift utdömmas.

Avfall från fritidsbåtar

Syftet är att minska marin nedskräpning och är baserad på EU-regelverk. Den reviderade föreskriften tydliggör och utökar kraven på fritidsbåtshamnarna. Tillsynen har därutöver flyttats från Transportstyrelsen till kommunerna

Fritidsbåtshamnen ska kunna ta emot det avfall som uppstår under drift eller användning av fritidsbåtar. Exempel på avfall som normalt uppkommer vid en fritidsbåtshamn är toalettavfall, olika typer av förpackningsavfall, farligt avfall, spillolja, batterier och kemikalier och matavfall.

Mottagningsanordning

Mottagningsanordningen ska vara utformade för sortering av de avfallstyper som hamnanvändarna har behov av att lämna. Kärlen ska vara praktiska och enkla att komma åt och ha den kapacitet att ta emot avfall som ni bedömer normalt uppkommer. Det är även viktigt att mottagningsanordningen är utformade på ett sätt som gör att avfall inte sprids i vatten eller på land.

Avfallshanteringsplan

Verksamheten ska utse en eller flera personer som är ansvariga för upprättande och genomförande av avfallshanteringsplanen.

Avfallshanteringsplanen ska skickas in till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 30 november 2023, så att vi hinner godkänna avfallshanteringsplanen innan den 1 januari 2024.

Undantag från kravet på mottagningsanordningar

Det finns undantag från kravet på mottagningsanordningar så som:

  • bryggor eller andra anordningar för fritidsbåtar som huvudsakligen används för transport till öar där den som förfogar över båtplatsen har tillgång till bostad och avfallet kan omhändertas vid denna bostad.
  • bryggor eller andra anordningar som ligger i anslutning till exempelvis restauranger, affärer och turistattraktioner.
  • platser där båtplatserna endast är för boende i området som därför kan antas hantera sitt avfall vid sin bostad.
  • naturhamnar
  • bryggor som endast används av inrikestrafik för kortare tilläggning för att hämta och lämna passagerare.

Mer information

Kommunens taxor och avgifterTransportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar (TSFS 2023:12)

Mottagning av avfall i hamn på Transportstyrelsen.se

Blankettmall avfallshanteringsplan fritidsbåthamnar

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.