Studiehjälp

Om du är under 20 år och studerar på gymnasiet kan du få studiehjälp via Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studiehjälp

Studiehjälpen består av olika typer av bidrag:

  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Inackorderingstillägg
  • Lärlingsersättning
  • Rg-bidrag (riksgymnasium för hörselskadade eller rörelssehindrade)

Om du studerar i Sverige och är svensk medborgare behöver du inte ansöka om studiebidraget. CSN skickar ett beslut om studiebidrag till din vårdnadshavare inför varje nytt läsår. Är du myndig betalas studiebidraget ut till dig.

Information om studiehjälp på CSN:s webbplats

Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du ansöka om. Du kan bara få dessa tillägg i vissa fall.

Information om extra tillägg och inackorderingstillägg på CSN:s webbplats

Om du inte är svensk medborgare kan du också ha rätt till studiestöd.

Information om studiestöd för utländska medborgare på CSN:s webbplats

Om du ska studera utanför Sverige, kan du också få studiehjälp. Då måste du ansöka på en särskild blankett.

Information om studiehjälp vid studier utanför Sverige på CSN:s webbplats

Ogiltig frånvaro på gymnasiet - information om studiebidraget

Senast uppdaterad:

Kontakt

Annica Terol-Johansson

ASSISTENT OCH ELEVREGISTRERARE

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Öppettider: måndag - fredag 8-12