Fasanens förskola

Fasanens förskola ligger i ett villaområde i Götlunda. Förskolan har nära till både skog, natur, lekpark, en återvinningsstation och Götlunda skola. Vi jobbar mycket med att ge barnen kunskap om hållbar utveckling.

Vår varierande utemiljö inspirerar barnen till lek och motoriska utmaningar. Vi vistas mycket utomhus på gården och i närmiljön runt förskolan.

Förskolan Fasanen arbetar med visionen: Upptäckarglädje för en hållbar framtid.

Vi arbetar i fem mindre grupper uppdelat på fyra avdelningar/hemvister:

  • Fasanen 1, 1-3 år.
  • Fasanen 2, 3-5 år.
  • Fasanen 3, 1-3 år.
  • Fasanen 4, 3-5 år.

Grupperna heter: orange, gul, blå, röd och grön.

Så här arbetar vi

Tillsammans strävar vi efter att utveckla vår nyfikenhet och lust och vår förmåga att leka och lära. Vi vill ge barnen möjlighet att tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till naturen och samhället. Barnen får lära sig hur de olika val som människor gör kan bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Vi delar in barnen i mindre grupper utifrån intressen och behov under dagen och erbjuder aktiviteter inom olika temaområden.

Samverkan

Hemmet

Vi har ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare och pedagogerna har daglig kontakt med vårdnadshavare vid lämning och hämtning. Vi erbjuder inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal och bjuder in vårdnadshavare på föräldramöte varje läsår.

Alla vårdnadshavare är varmt välkomna att hälsa på i verksamheten.

Vi använder skolwebben Unikum där lärloggar och övrig information från förskolan finns.

Skolan

Vi samverkar med Götlunda skola och vi har tydliga rutiner för övergången till förskoleklassen.

Trygghet

Inskolningen är viktig för att vi ska kunna skapa en trygg bas och anknytning mellan barn, pedagoger och miljön. Tryggheten är viktig för barnens lärande och utveckling. Vi skapar struktur och rutiner i verksamheten för att ge barnen trygghet och kontinuitet i vardagen på förskolan.

Det är viktigt att alla barn känner sig uppmärksammade och positivt bekräftade varje dag, att de utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den. Vi erbjuder trygghetssamtal med vårdnadshavare och barn, vi genomför också en trygghetsvandring på förskolan med barnen varje år. Alla avdelningar arbetar med materialen Liten och trygg och Stopp min kropp.

Alla pedagoger utbildas inom ICDP-vägledande samspel.

Senast uppdaterad:

Område

Götlunda

Kontakt

Fasanens förskola

Besöksadress:

Fasanvägen 11

Postadress:
Box 6, 732 21 Arboga

Fasanen 1 0589-873 97Fasanen 2 0589-873 84Fasanen 3 0589-873 69Fasanen 4 0589-873 95

Mia Vainionpää

REKTOR