Adoption

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption) eller ett barn som är fött i Sverige. Par kan adoptera sambons, makens eller den registrerade partnerns barn.

Den som vill adoptera ett utländskt eller svenskt barn måste först få ett beslut från socialtjänsten.

Utredning

Innan socialtjänsten kan ta ett beslut gör familjerättssekreterare en utredning.

Du får bland annat berätta om din bakgrund och hur ditt liv ser ut idag. Du får också lämna läkarintyg. Informationen som du lämnar blir underlag för socialnämndens beslut och kommer att användas när du presenteras för de utländska myndigheterna som ska välja familj till ett barn.

Medgivande

Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivförälder kan socialnämnden ge dig ett medgivande att adoptera. Ett barn som är adopterat från utlandet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.

Styvbarnsadoption

Om du vill adoptera din partners barn måste du ansöka hos tingsrätten. Innan tingsrätten fattar sitt beslut gör familjerättssekreterare en utredning för att ta reda på om en adoption är till barnets bästa. Sedan skickas utredningen vidare till tingsrätten för beslut.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Arbogas familjerättssekreterare för mer information eller för att ställa frågor om adoption.

Du kan läsa mer om adoption på följande webbplatser:

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Kontakt

Madelen Hågestam

FAMILJERÄTTSEKRETERARE

TELEFON

Telefontid: måndag - fredag kl 8.45-9.30.

Övrig tid: lämna ett röstmeddelande för att bli uppringd.

Nina Holstensson

FAMILJERÄTTSEKRETERARE

TELEFON

Telefontid: måndag - fredag kl 8.45-9.30.

Övrig tid: lämna ett röstmeddelande för att bli uppringd.

Lena Rönnberg

TEAMLEDARE FAMILJERÄTT

Senast uppdaterad: