Ändra inkomst

Avgifter för förskoleplatser baseras på hushållets sammanlagada inkomst. Här kan du uppdatera dina inkomstuppgifter.

Begreppet hushåll är viktigt när vi beräknar familjens inkomst. Inkomsten ligger i sin tur till grund för avgiftens storlek.

Hushåll är både ensamstående och makar. Med makar jämställs även personer som lever tillsammans i ett partnerskap och
1. har eller har haft gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress.

Platsinnehavaren ska anmäla ändrade förhållanden i hushållet som påverkar avgiften.

Ändra din inkomst här

Varje år kontrollerar vi om de lämnade inkomstuppgifterna stämmer med den taxerade inkomsten hos Skatteverket. De allra flesta betalar rätt avgift. Visar det sig att man har betalat för mycket får man tillbaka pengar men om man har betalat för lite måste man göra en inbetalning.

Läs mer om avgiftskontrollen här

Vanliga frågor och svar om inkomst

Vad räknas som inkomst?

Hela hushållets inkomst före skatt. Bidrag som till exempel barnbidrag, studiemedel och studielån ska inte räknas in.

Vad gäller om vi inte bor tillsammans?

Båda vårdnadshavarna ska ange sitt totala hushålls inkomst. Det innebär att om någon av vårdnadshavarna flyttar ihop med en ny partner ska även den personens inkomst räknas med.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ing-Marie Blomkvist

ASSISTENT FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Telefontider:
Måndag - fredag 08.00-12.00