Ändra inkomst

Här kan du uppdatera dina inkomstuppgifter

Avgifter för fritidshemmet baseras på hushållets sammanlagda inkomst.

Begreppet hushåll är viktigt vid beräkning av familjens inkomst. Inkomsten ligger i sin tur till grund för avgiftens storlek. Med hushåll avses ensamstående och makar.

Med makar jämställs även personer som lever tillsammans i ett partnerskap och
1. har eller har haft gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress.

Platsinnehavare ska anmäla ändrade förhållanden i hushållet som påverkar avgiften.

Ändra din inkomst här

Vanliga frågor och svar om inkomst

Vad räknas som inkomst?

Hela hushållets inkomst före skatt. Bidrag som till exempel barnbidrag, studiemedel och studielån ska inte räknas in.

Vad gäller om vi inte bor tillsammans?

Båda vårdnadshavarna ska ange sitt totala hushålls inkomst. Detta innebär att om någon av vårdnadshavarna flyttar ihop med en ny partner ska även den personens inkomst räknas med.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ing-Marie Blomkvist

ASSISTENT FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Telefontider:
Måndag - fredag 08.00-12.00