Driftsinformation

Här finns information om läckor, SMS-tjänst och hur du gör om du får översvämning.

SMS-tjänst vid avbrott

Vid avbrott, stora vattenläckor och andra händelser kan du få ett sms via AVAAB:s sms-tjänst. När något akut händer med vatten och avlopp vid den adress i Arboga där du är skriven får du ett sms till din mobiltelefon.

 • Meddelandet kan skickas till ett abonnemang per person.
 • Har du hemligt nummer eller kontantkort måste du registrera dig.
 • Du som har fritidshus eller företag i kommunen men inte är skriven i Arboga måste registrera dig.

Såhär gör du för att få sms vid avbrott

Följ länken och fyll i uppgifter om mobilnummer

Du får en bekräftelse på sms. När du fått det ska du svara och fylla i dina personuppgifter. Observera att sms-tjänsten bara skickar information om vatten och avlopp i Arboga.

VMA – via radio, tv och sms

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Vid en större störning på Arboga kommuns vatten och avloppasanläggningar kan även VMA komma att användas.

Systemet består av meddelanden i radio och tv, som ibland föregås av utomhussignalen ”Viktigt meddelande” och en server som uppdaterar internet och appar.

VMA kan även skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område. Systemet positionerar de mobiltelefoner som befinner sig i området och du behöver inte anmäla ditt nummer någonstans för att få meddelanden.

Läs mer om VMA på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats:

Viktigt meddelande till allmänheten - MSB

Om du drabbas av översvämning

I samband med snabb snösmältning, tjäle i marken, kraftig nererbörd och stigande vattendrag kan det bli översvämningar. Om du drabbas ska du alltid anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Akuta åtgärder vid en översvämning
 • Bryt all elektrisk ström men se till att eventuella dräneringspumpar inte stannar.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.
 • I nödsituation, kontakta räddningstjänsten för hjälp med länspumpning.
 • Fotografera skadorna.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga saker.
Kontakta ditt försäkringsbolag
 • Anmäl alltid översvämning.
 • Försäkringsbolaget utreder och ersätter eventuell skada.
Rapportera översvämningen till oss
 • Vi jobbar kontinuerligt med förbättring av vårt avloppsledningsnät för att minska risken för översvämning. Rapportera även till oss så kan vi se ett större samband.
 • För fastighetsägare som vill anmäla källaröversvämning till oss, ska fylla i en

skadeanmälan Word, 51 kB.

Ansvarsfördelning

Fastighetsägaren är ansvarig för fastigheten och vårt ansvar är de kommunala VA-ledningarna. Gränsen går vid förbindelsepunkten, som vanligen är placerad en halvmeter utanför tomtgränsen.

Förebygga översvämning

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att skydda dig själv och din egendom vid kraftiga skyfall och minska risken för översvämning i ditt hus och på din tomt. Det finns en hel del åtgärder du kan göra:

 • Rensa hängrännor och eventeull dagvattenbrunn.
 • Se till att fastighetens ledningsnät är i gott skick och rätt kopplat.
 • Marken ska luta ut från dina byggnader.
 • Se till att vatten från din fastighet inte rinner till omkringliggande fastigheter.
 • Om ditt hus har källare se till att förbygga att vatten inte kan komma in, till exempel via golvbrunner eller källarfönster.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens vatten och avlopp AB

Gunnarsrovägen 2

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga