Parker

I Arboga finns flera natursköna parker.

Arboga Kommunalteknik AB arbetar för att vår fina utemiljö ska upplevas som trygg, attraktiv och tillgänglig. Det är Arboga Kommunalteknik AB som sköter stadens parker, grönområden, planteringar, gräsmattor och träd.

Carl Bergmans park

Carl Bergmans park, eller Bergmansparken som den kallas, var tidigare en del av Stureparken men har sedan 1970-talets början skiljts från Stureparken genom Stureleden.

Parken vetter mot Arbogaån, på åsidan av muren finns fina perennplanteringar. I övrigt består parken av öppna gräsytor genombrutna av gång- och cykelvägar, stora träd och en lekplats.

Den stora ytan söder om den genomgående parkvägen används flitigt under sommarhalvåret för motionsidrott och under medeltidsveckan är det platsen för riddarspelen.

Bergmansparken ansluter också mot kajen som efter renoveringen blivit en mycket populär och välbesökt plats i Arboga.

Olof Ahllöfs park

Olof Ahllöfs park, eller Ahllöfsparken som den kallas, är Arbogas stadspark och härstammar från mitten av 1800-talet. Parken har renoverats flera gånger och vi gjorde den senaste upprustningen 2006.

Parken innehåller en lekplats, damm, en stämningsfull belyst bäck, stenytor, blomsterplanteringar och en örtagård. Örtagården är speciell med medeltida medicinalväxter.

Här finns också en utomhusscen och en kägelbana. I det gamla stenhuset i den nordöstra delen av parken finns ett gammalt vägkapell.

Ahllöfsparken används flitigt för många olika evenemang. Den är betydelsefull under medeltidsveckan, vid valborg, barnens dag, arbogakarnevalen, gammeldags julmarknad med luciakröningen och för olika typer av musikarrangemang.

Strandparken

Strandparken är en promenadpark längs Arbogaåns södra sida med gräsytor och stora träd. Stenlöpet ligger längst i öster och består av en fin bergknalle som fungerar som lekplats och utsiktsplats.

Längst i väster, nedanför Strandgården i anslutning till Herrgårdsbron, finns en brygga där man kan förtöja båtar. Bryggan är under sommarhalvåret välbesökt av bland annat fiskeintresserade och används som rekreationsplats.

Vid björkdungen utanför Strandgården finns motionsredskap för lättare rörelseövningar. Det är åtta stationer med enkla stålredskap för olika övningar, perfekt för motionärer som vill träna i naturskön miljö. På redskapen finns instruktioner för hur utrustningen kan användas.

Stureparken

Parken är från 1890- talet och innan Stureleden byggdes på 1970-talet var den sammanhängande med Bergmansparken, ända ned till Arbogaån.

Parken har en formell gestaltning med gräsytor, stora träd och blomsterplanteringar runt en obelisk som har rests till minne av Sten Sture den äldre. Många promenerar genom parken, som idag bara har förbindelse med Bergmansparken via en gångtunnel under Stureleden.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Driftavdelningen

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

Tegelvretsvägen 2

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga