Medelstora Förbrännings-anläggningar

Den som har eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera Västra Mälardalens Myndighetsförbund om anläggningen.

Medelstora förbränningsanläggningar ska offentliggöras på tillsynsmyndighetens webbplats.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning

En medelstor förbränningsanläggning är en anläggning där den sammanlagda installerade tillförda effekten är mellan 1 och 50 MW (megawatt) och har utsläpp till luft i en gemensam skorsten. Inom en anläggning kan det alltså finnas flera medelstora förbränningsanläggningar om de är kopplade till olika skorstenar.

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Om en verksamhet planerar att ta en medelstor förbränningsanläggning i drift ska den registreras hos tillsynsmyndigheten (Västra Mälardalens Myndighetsförbund).

Vilka anläggningar ska registreras

Nya anläggningar och anläggningar som tagits i drift den 20 december 2018 eller senare omfattas av registreringsskyldigheten, som gäller omedelbart.

För anläggningar som tagits i drift före den 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande:

  • Senast den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggnignseffekt högre än 5 megawatt (mW).
  • Senast den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggnignseffekt som är högst 5 megawatt (mW).

Registrerade anläggningar

Här hittar du alla registrerade medelstora förbränningsanläggningar som Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tillsyn över. Medelstora förbränningsanläggningar ska offentliggöras på tillsynsmyndighetens webbplats som allmänheten har tillgång till i enlighet med Förordning om medelstora förbränningsanläggningar.

Klicka på varje anläggning för att se de uppgifter som är registrerade på anläggningen.

Förbränningsanläggningar som tillhör Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Vimman 2

Verksamhetsutövarens namn: Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Säte: Köping

Adress och fastighetsbeteckning: Norra Ågatan 41, Vimman 2

Koordinater: N59.40139 O15.88185

Anläggningen sektor och industrienhet (SNI-kod): 35.30

 

Namn på installationsdel: Fastbränslepanna 1

Drifttagen: 2002-01-01

Anläggningens typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt: 13,6MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift: 5760

Typ av bränsle och andel bränsle: Övriga fasta 100%

Reningsutrustning: Elfilter

 

Namn på installationsdel: Fastbränslepanna 2

Drifttagen: 1995-01-01

Anläggningens typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt: 6,9MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift: 5760

Typ av bränsle och andel bränsle: Fast biomassa 100%

Reningsutrustning: Elfilter

 

Namn på installationsdel: VP 2

Drifttagen: 2010-01-01

Anläggningens typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt: 13,3MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift: 200

Typ av bränsle och andel bränsle: Diselbränolja 100%

Reningsutrustning: Ingen

 

Namn på installationsdel: VP 3

Drifttagen: 1998-01-01

Anläggningens typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt: 17,8MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift: 50

Typ av bränsle och andel bränsle: Diselbränolja 100%

Reningsutrustning: Ingen

 

Namn på installationsdel: VP 1

Drifttagen: 2002-01-01

Anläggningens typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt: 13,3MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift: 50

Typ av bränsle och andel bränsle: Diselbränolja 100%

Reningsutrustning: Ingen

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.