Sandupptagning och renhållning

Sopning av gata

Sandupptagning efter vintern

Arboga Kommunalteknik AB sopar kommunens gator, vägar, parkeringar, cykelvägar och gångbanor som gränsar till kommunens fastigheter och mark. Vanligtvis påbörjas sandupptagningen i april och ska vara avslutad innan maj månads utgång.

Sandupptagning på gångbanor ska skötas av respektive fastighetsägare utmed hela tomgränsen. Som villaägare kan du bara sopa ut sanden på gatan så kommer den att tas om hand av sopmaskinerna som körs i området.

För att ytterligare underlätta sandupptagningen kan du undvika att parkera på gatan om det är möjligt. Respektera också de parkeringsförbudsskyltar som ställs ut på gator, vägar och parkeringar.

Övrig renhållning

Daglig renhållning sker året runt, tömning av papperskorgar och hundlatriner sker varje vecka.

Maskinsopning av de centrala delarna av stadskärnan sker en gång per vecka under sommaren och på hösten i samband med lövfällningen.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Driftavdelningen

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

Tegelvretsvägen 2

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga