Samarbetssamtal och avtal

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo tillsammans med och hur umgänget med den andre föräldern ska utformas. Då kan samarbetssamtal vara ett sätt att hitta en gemensam lösning.

Samarbetssamtalen hjälper föräldrar att komma överens om villkor och mål kring barnets förhållanden. De överenskommelser som föräldrarna bestämmer gemensamt blir ofta respekterade av båda parter och är också bra för barnen.

Samarbetssamtal innebär att vi:

  • talar om den livslånga föräldrarelationen − nutid och framtid med barnet i centrum.
  • sitter tillsammans och arbetar fram lösningar på de problem som finns.

Det handlar inte bara om att bli eniga, föräldrarna får också lära sig att förhandla och komma överens om saker och ting.

Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. Familjerättssekreterare som leder samtalen har tystnadsplikt.

Hela barn

Hela barn är en barnfokuserad samtalsserie med fem strukturerade samtal för föräldrar i konflikt som har svårt att samtala om frågor som rör det gemensamma barnet. Syftet med Hela barn är att föräldrar ska hitta konstruktiva sätt att resonera kring frågor som rör barnets vardag och skydda barnet från att dras in i konflikten mellan föräldrarna.

Familjerättssekreterare i Arboga är certifierade samtalsledare i Hela barn. Kontakta familjerättssekreterare för mer information.

Avtal

Om föräldrarna vill så kan vi skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. När socialnämnden har godkänt avtalen är de juridiskt bindande.

Kontakt

Madelen Hågestam

FAMILJERÄTTSEKRETERARE

TELEFON

Telefontid: måndag - fredag kl 8.45-9.30.

Övrig tid: lämna ett röstmeddelande för att bli uppringd.

Nina Holstensson

FAMILJERÄTTSEKRETERARE

TELEFON

Telefontid: måndag - fredag kl 8.45-9.30.

Övrig tid: lämna ett röstmeddelande för att bli uppringd.

Lena Rönnberg

TEAMLEDARE FAMILJERÄTT

Senast uppdaterad: