Västra Mälardalens Myndighetsförbunds logotyp

Västra Mälardalens Myndighetsförbund är ett förbund som arbetar med bygg- och miljöfrågor i Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundet bildades den 1 januari 2011 och ersätter de tidigare bygg- och miljöförvaltningarna. Bygglovenheten arbetar till exempel med bygglovsansökningar, rivningslov, förhandsbesked och ritningsarkiv. Miljö- och hälsoskyddsenheten arbetar med tillsyn inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, tobak, receptfria läkemedel med mera. Förbundet har också en klimat- och energirådgivare. Förbundet leds av en direktion som ersätter de två kommunala nämnderna inom bygg och miljö. Direktionen har åtta ledamöter från varje kommun, fyra ordinarie och fyra ersättare.

Mer information om förbundets olika områden hittar du på kommunernas webbplatser, se länkarna uppe till höger.

Förbundets kontor är placerat i Arboga, på Gunnarsrovägen 2 (Högskolecentrum). Besök och möten i Kungsör sker efter tidsbokning. Notera att riktnummer för Arboga, Kungsör och Köping gäller. Man kan inom dessa tre kommuner ringa till förbundet utan att slå riktnummer, eller så kan man slå vilket som av 0589, 0227 eller 0221.

Fotografi från Arbogaån

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 2, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Telefon, växel:
0589/0227 - 67 02 00

E-post:
miljo.bygg@vmmf.se

Organisationsnummer:
222000-2881