Från:                                Lotta Carlström <lotta.carlstrom@hjvvf.se>

Skickat:                           den 21 december 2017 10:57

Till:                                  AR Arboga kommun officiell adress; Eskilstuna kommun; Örebro Kommun; Degerfors Kommun; Vingåker Kommun; Katrineholms Kommun; Laxå Kommun; Lekebergs Kommun; Kumla Kommun; Hallsbergs Kommun; Wirell Fredrik; Sofi Nordfeldt; Ernst Witter

Ämne:                             Remiss angående Hjälmarprojektet

Bifogade filer:                Handlingsplan för Hjälmaren slutlig.pdf; Remiss Handlingsplan för Hjälmaren.pdf

 

Hej

 

Vi önskar Kommunstyrelsens synpunkter enligt med bifoga remiss över handlingsplan för Hjälmaren. Kostnaderna för respektive kommun framgår av handlingsplanen. Projektet har under hösten kommunicerats i långtidsbudget från Hjvvf.

 

Eftersom Hjälmarens vattenråd avser att söka LOVA bidrag för projektet och att LOVA-ansökan måste göras senast den 28 februari och ärendet behöver behandlas av Styrelsen innan dess så behöver vi Era svar senast den 31 januari. Nu finns det dessutom en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018. Nu går det att söka, i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

 

Kontakta gärna mej om ni undrar över något.

 

mvh//Lotta Carlström

 

Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Lotta Carlström

Vattensamordnare

 

Boställsvägen 4

702 27  Örebro

 

070-237 50 20

 

mail: lotta.carlstrom@hjvvf.se

 

www.vattenorganisationer.se/hjalmaren