Samhällsvetenskaps­programmet

Det här är programmet för dig som är intresserad av människor, samhällsfrågor, demokrati, språk och kommunikation. Efter utbildningen har du många valmöjligheter till framtida högskolestudier och yrkesval.

Jag tycker om utmaningar som gör att jag reflekterar över både mig själv och andra. Det får jag göra på Samhällsvetenskapsprogrammet.

diskussion sa-programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig för fortsatta studier inom många samhällsvetenskapliga områden. Samhällsvetenskapliga frågor går som en röd tråd genom programmet och du studerar olika saker som påverkar samhället i Sverige och i världen, till exempel vad som styr människors handlande, hur vi påverkas av medier och hur livsvillkor skiljer sig åt i olika delar av världen.

Inriktningar

Efter ett första gemensamt år väljer du inriktning.

Samhällsvetenskap

Inriktningen handlar om samhället och om människors livsvillkor.

Beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap handlar om människors utveckling och samspel.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om programmet. Vill du veta mer om vilka kurser som ingår ska du läsa Samhällsvetenskapsprogrammets programblad och timplan.

Samhällsvetenskapsprogrammet på Skolverket

Samhällsvetenskapsprogrammets programblad

Samhällsvetenskapsprogrammets timplan

Efter utbildningen

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som förbereder dig för att studera vidare direkt efter gymnasiet.

Efter gymnasieskolan kan du till exempel välja att läsa till

  • lärare
  • samhällsvetare
  • journalist
  • jurist
  • kommunikatör
  • socionom
  • psykolog
  • kriminolog
  • polis.

Senast uppdaterad: