Vasa i sociala medier

Du hittar förstås Vasagymnasiet på sociala medier. Vi finns på Facebook och på Instagram finns både Vasagymnasiet och Vasagymnasiets bibliotek.

Vasagymnasiet på Instagram


Vasagymnasiet på Facebook


Vasagymnasiets bibliotek på Instagram

Regler för våra sociala medier

  • Använd ett vårdat språk.
  • Visa hänsyn för andras åsikter.
  • Skriv inte meddelanden eller lägg ut bilder som kan uppfattas som kränkande av enskilda eller grupper av människor.
  • Skriv inte något som uppmanar till brott.
  • Skriv inte känslig information (personuppgifter med mera).
  • Skriv inte meddelanden som skyddas i lagen om upphovsrätt.
  • Sidan är inte en arena för politiska diskussioner.
  • Skriv inte meddelanden som innehåller kommersiella budskap eller reklam.
  • Använd inte sociala medier om du vill kontakta Vasagymnasiet i ärenden som är känsliga eller som rör enskilda personer.

Meddelanden som bryter mot reglerna kommer att tas bort.

Senast uppdaterad: