Kölnerdomen SA17

SA17 besöker sin vänklass i Münster, Tyskland och gör ett besök i Köln.

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET är ett högskoleförberedande program. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och övriga världen, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

 

Programmet ska även ge dig ökad förståelse för hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. Utifrån studier av samhällsfrågor utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

På Vasagymnasiet finns två inriktningar: beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskap om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskap om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp och samhällsnivå.

På samhällsvetenskapsprogrammets båda inriktningar bedrivs en del av undervisningen på olika platser i Europa. Detta passar dig som som är nyfiken på världen och tycker det är viktigt med ett internationellt perspektiv. Om du vill arbeta ämnesövergripande, lockas av studieresor i Europa och att utveckla din digitala kompetens är Vasagymnasiets samhällsprogram det rätta för dig.

 

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om programmet. Vill du veta mer om vilka kurser som ingår kan du läsa Samhällsvetenskapsprogrammets programblad.

På gång läsåret 2019-2020

Under ett läsår händer många olika saker. Elever på Samhällsvetenskapsprogrammet gör bland mycket annat en studieresa till Bryssel, har kulturutbyte med en skola i Münster i Tyskland, språkresor i Europa, arbete med Agenda2030 och gör kulturbesök i Stockholm.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 september 2020

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |