Naturvetenskapsprogrammet (NA)

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET är ett högskoleförberedande program. På naturvetenskapsprogrammet studerar du såväl yttre miljö som luft, vatten och jord som inre miljö såsom människokroppen och kostens betydelse för hälsan. Programmet passar dig som vill få en bred utbildning.


Experiment, laborationer, fältstudier och andra praktiska moment ska vara centrala inslag i utbildningen. Utbildningen ska ge förståelse för hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra. Naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling skall särskilt belysas. Matematik är ett viktigt ämne där du tränar din problemlösningsförmåga. Dina kunskaper i matematik använder du vid studierna i de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi. Du ska vidare kunna förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.


På Vasagymnasiet har programmet två inriktningar, naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle.

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.


Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsbyggande men även inom andra områden. Programmet förbereder dig för många framtida yrken såsom t ex läkare, veterinär, geolog, programmerare och arkitekt och ger även behörighet till de flesta utbildningar inom universitet/högskola.


På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om programmet. Vill du veta mer om vilka kurser som ingår kan du läsa Naturvetenskapsprogrammets programblad och timplan.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |