Introduktionsprogrammen (IM)

Introduktionsprogrammen är till för dig som vill studera och bli behörig för att söka ett nationellt program eller leda till att du kan få ett arbete. På Vasagymnasiet erbjuder vi tre av de fyra alternativen.

Du kommer att följa en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur på introduktionsprogrammen. Det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid.

Röster från elever på Introduktionsprogrammen på Vasagymnasiet:

"Här finns det plats för alla"

"Trevlig miljö, jag känner mig trygg"

"Vi får den hjälp vi behöver"

"Det är lugnt på skolan"

"Vi blir som en stor familj"

"Vi kommer från många olika länder, det är trevligt att lära känna alla och deras bakgrunder"

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ utformas för dina behov och vänder sig i första hand till dig som inte är behörig till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dig för annan utbildning.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är till för dig som nyss har kommit till Sverige. Utbild-ningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Detta alternativ erbjuds inte på Vasagymnasiet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |